• Aparat

مجید فخریان

13 یادداشت‌ها 0 نظرات

این درد آشنا…

از شعر کاسته!