شماره‌ها

شماره اول ایستار

شماره اول

اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷

سینه‌مومنت: هری دین استنتُن را چگونه به یاد می‌آوریم؟

انحراف اول

 

.

.

.

 

شماره دوم

خرداد و تیر ۱۳۹۷

سینه‌مومنت: کلوزآپ؛ یک شدت سینماتیک؟!

انحراف: مروری بر سینمای پرتغال

.

.

.

.

شماره سوم

شهریور و مهر ۱۳۹۷

سینه‌مومنت: میزانسن‌های رنُوار

انحراف سوم

.

.

.

.

شماره چهارم

سینه‌مومنت: جادوی نورهای نئونی

انحراف چهارم

اینتریم: جزیره اشباح ساحته روزبه رشیدی